Det kaster ingen skygge og det har ingen farge, allikevel er det så synlig

Copyright

Lotte Konow Lund

Alt jeg trenger for å lage kunst / All I Need To Make Art

Being my own nude

Domestic Violence

At the peak of boredom

Frensh Lesson

Video

Underdog

Walk on boys

Video no. 13 - Crime and Punishment

Babyface Assassin

The Total Cycle

I'll never be hungry again