Opp 40800 Elipse 41755

Ullern Videregående Skole

2015

Kunst i offentlig rom / Art in public space

Lysning

Forsvarsbygg Karljohansvern

2011

Hver dag vokser du litt

Fyrstikkalleen skole, Oslo

2010

Fem passasjer

2010

Landing

Landert 175 meter veikjæring ved Råde i Østfold, E6

2008


Lyssatte plexisøyler

Tidligere Postgirobygget

2002